lidmaatskapvoordele-h

Vakansievoordeel

Alle volopbetaalde ondersteuningslede kry 20%-afslag by uitgesoekte ontspanningsoorde.

 • Kokoriba
 • Aan De Vliet
 • Santana

Kontak: 0861 25 24 23

Besoek: www.vakansievoordeel.co.za

Volopbetaalde lede wat langer as drie maande ʼn ondersteuningslid is, kan vir die voordeel kwalifiseer.

Ten minste een lid van die gesin moet ʼn lid van die Solidariteit Beweging wees en tydens die vakansie teenwoordig wees.

Hierdie voordeel geld nie oor Paasnaweke en gedurende Desember-skoolvakansies nie.
Studievoordeel

Akademia

Solidariteit het ʼn ooreenkoms met Akademia gesluit waarvolgens ondersteuningslede van die vakbond
20%-afslag op kursusse kry.

Lees meer oor Akademia: www.akademia.ac.za

Kontak: 0861 222 888

E-pos: navrae@akademia.ac.za of diens@solidariteit.co.za

Die aansoeker moet:

 • 1. ʼn ondersteuningslid van die Boufonds wees.
  Die ondersteuningslid moet:
 • reeds drie maande (3 maande) voor die datum van aansoek om registrasie by Akademia ʼn ondersteuningslid van die Boufonds wees;
 • ten minste vir die volle tydperk van studie van die program waarvoor geregistreer is, ʼn ondersteuningslid van die Boufonds wees;
 • voldoen aan die akademiese vereistes vir die program waarvoor aansoek gedoen word.

EN/OF

 • 2. ʼn Afhanklike van ʼn ondersteuningslid van die Boufonds wees.
 • Afhanklikes wat kwalifiseer is die ondersteuningslid se kind(ers) tot en met die ouderdom van 21 jaar wat nie voltyds werksaam is nie. Afhanklikes sluit die ondersteuningslid se gade uit.
 • Die ondersteuningslid moet reeds vir drie maande (3 maande) voor die datum van aansoek om registrasie by Akademia ’n ondersteuningslid van die Regsfonds wees.
 • Die afhanklike se ouer moet vir die volle tydsduur van studie van die program waarvoor geregistreer is, ʼn ondersteuningslid van die Bousfonds wees.
 • Die aansoeker moet voldoen aan die akademiese vereistes vir die program waarvoor aansoek gedoen word.

Die 20%-afslag is nie van toepassing op die registrasiegeld nie.

Indien ʼn vak gedruip word, is geen afslag van toepassing op toekomstige herregistrasie vir dieselfde vak nie.
Sol-Tech

Ondersteuningslede van Solidariteit se Boufonds sowel as afhanklike kinders tot op die ouderdom van
21 jaar kry voorkeur tydens innames by Sol-Tech.

Lees meer: www.sol-tech.co.za

Kontak: 0861 25 24 23

E-pos: navrae@sol-tech.co.za
Voorkeur vir studielenings

Finansiële hulp vir tersiêre opleiding as Solidariteit-ondersteuningslid

Vir Boufonds-ondersteuningslede en hul afhanklike kinders tel ondersteuningslidmaatskap addisionele punte
wanneer hulle by Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum aansoek doen om finansiële hulp vir tersiêre opleiding.

Lees meer: www.helpendehand.co.za

Kontak: 0861 25 24 23

E-pos: sfs@helpendehand.co.za
Solidariteit Tydskrif

Ses gratis aanlyn Solidariteit Tydskrifte per jaar.
Gratis Testament

Solidariteit stel gratis vir ondersteuningslede ʼn testament op. Die testament word ook gratis bewaar.

Kontak: 0861 25 24 23 of 012 362 1552

E-pos: fineks@wvs.co.za
Finansiële advies

Solidariteit Finansiële Dienste bied finansiële oplossings deur waardegedrewe advies en uitnemende diens te verskaf.

 • Virseker Motor- en Huisinhoudversekering
 • Beleggings
 • Aftreebeplanning
 • Omvattende finansiële advies
 • Regshulpversekering vir nie-arbeidsaangeleenthede
 • Gesondheidsorg

Kontak: 0861 10 10 05

E-pos: sfdadmi@solidariteit.co.za
Welstandvoordele

Solidariteit het ʼn kontrak met ʼn diensverskaffer wat ʼn behoeftepeiling doen om jou te help om die mediese fonds te
kies wat die beste by jou persoonlike omstandighede pas.

Kontak: 0861 101 005

E-pos: solidariteit@health2wellness.co.za